L’Associazione Culturale “I love legalità”, organizzatrice del Carnevale Castelvetranese 2012, ha il piacere di presentarVi, in anteprima, l’inno ufficiale del Carnevale di Castelvetrano: “Lu Nannu e la Nanna”.

Per la prima volta, così, anche Castelvetrano, avrà un inno carnascialesco alla pari della Città di Sciacca, maestra del Carnevale. Dalla collaborazione con artisti saccensi, infatti, è nato questo divertente inno che sicuramente saprà rendere più frizzante il Carnevale 2012.

Durante le tre serate del Carnevale l’inno verrà riproposto e ballato dal bellissimo gruppo mascherato che saprà sicuramente coinvolgere la gente presente.

clicca qui per vedere il programma completo

“LU NANNU E LA NANNA”
Testo: B. Sclafani – Musica: C. Gulino (Nanà)

Viri chi piaciri chi avemu puru st’annu
chiddu di aviri ancora la nanna e lu nannu,
a li carcucciulara portanu sta gran festa
e perdinu la testa pi stu cannalivari.
Chiamanu lu nutaru pi fari tistamentu
l’eredità chi lassanu è lu divittimentu,
spattinu a li niputi tutta la so ricchizza
e vaschi sasizza poi pi tutta la città.
A tutti i triscinara ci lassaru li villetti
chi abusivamente costrueru quattru spetti,
a Selinunti i petri ci li lassaru ddà
e a tutti li viziusi ci lassaru u baccalà.

Rit.
Arrivanu u nonnu e a nanna
arrivanu u nonnu e a nanna
ora si po ririri e scialà,
scurdamuni i cosi totti
e tutti li malifatti
pinzamu sulu chi è cannalivà.
Arrivanu u nonnu e a nanna
arrivanu u nonnu e a nanna
portanu la gioia puru ccà,
e allura la genti abballa
supra na tarantella
e passa iorna di felicità.

E comu pi magia coloranu li strati
na pioggia di coriandoli e genti mascarati,
e cantanu cuntenti brindanu a lu festinu
cu na goccia i vinu l’allegria nun po mancari.
Tantu pi nun pinzari a lu repitu d’aeri
ognunu si travesti e gira peri…peri,
cu musica e canzuni e pupi di cartapesta
si nbriacanu di festa chi purtaru i nanni ccà.
E quannu semu tutti a centru di castelvetranu
pigghiamu nonnu e nanna e i mittemu na stu chianu,
poi ci damu focu e tutto finirà
tantu u nonnu e a nanna poi natr’annu su arrè ccà.

AUTORE.