Pubblichiamo di seguito una poesia di Matteo Chiaramonte in omaggio a tutti gli operatori della panificazione dal titolo: “Panuzzu neru di Castelvetranu”.

Panuzzu neru di Castelvetranu
ma chi ” di casa ” pighhi puru nnomu
di lu Signuri pari c’ è la manu
pi la sustanza e ustu tantu bbonu.
Di ‘stu paisi si’ portabbannera
e cu t’ assazza, prestu cci riprova
lu to’ prufumu ‘ntornu fa stramera
la vucca duci fa’ a ccu t’ attrova
Vasteddi, vastidduzzi e pagnutteddi
su ccomu anticamenti furmattati
e quannu…. cavuri: tagghiati a feddi
squisiti sunnu cu l’ ogghiu cunsati
È bbonu pure senza cumpanaggiu
‘nta la zabbina nun si sgrannulia
bruschetta cu ammogghiu e furmaggiu
palatu ‘un trova chi si rucculia.
‘Na parti di furmentu è tumminia
chi di ‘stu tirritoriu porta bbanmu
cu di ‘stu pani ‘un nnavi, lu pinîa
e mucca si lu sonna masticannu.
Riccu è di fibbri e glutineddu
di vitamini e sali minerali
di calciu, magnesiu e fusfureddu
‘ndicatu è ppuru p’antistressi mentali.
Di quannu veni cottu e sfurnatu
la so’ bontà, pi ‘nna simana ‘un cancia
ogni pitittu veni saziatu
bbiatu cu lu fa’ e cu Lu mancia.
Matteo Chiaramonte.

AUTORE.