lu sceccu - l’asinoNun c’è picciriddu nta ‘stu munnu ch’un avissi fattu ‘sta dumanna: “Picchi lu sceccu avi l’aricchi accussì longhi?” Ora ci provu je a rispunniri cu ‘stu cuntu..

Quannu lu Signuruzzu fici lu munnu, criau lu paraddisu terrestri, e tutti l’armali, chi jia criannu, li ‘nfilava dda dintra.
Quannu allistiu, picchì ci avia infilatu puru l’omu, chiamau tutti l’armali li misi ‘n fila e a ognunu ci rava lu nomu, e cci ricia: -” Tu ti chiami Liuni” e cu ‘na bacchetta lu tuccava, “Tu ti chiami Cavaddu, tu ti chiami Scimia” e continuau accussì fina chi arrivau a lu sceccu. Lu Signuri lu taliau nanticchia e capiu chi ‘st’armalu nun l’avia fattu tantu bonu, ma vosi pruvari lu stessu e ci rissi:-“Tu ti chiami Sceccu, lu capisti?” Lu sceccu fici di si cu la testa.

‘N autru iornu lu Signuri chiamau arrera tutti l’armali, li misi ‘n fila e accuminciau a dumannari: -“Tu comu ti chiami?” E tuccau cu la bacchetta a lu primu armalu, “Cavaddu” ci arrispunniu chiddu.
Poi tuccàu a lu secunnu armalu e ci rissi: -“E tu comu ti chiami?” E chiddu ci arrispunniu: -“Cani”.
Mentri s’addunau, chi all’urtimu di la fila si ci avia misu lu sceccu, e allura ìu n’iddu e cci rissi: -“E tu comu ti chiami?” L’armalu si calau la testa ‘n terra e ci arrispunniu: -“Signuri, mi lu scurdavi”.

Lu Signuri allura cci stirau l’aricchi e ci rissi a vuci forti:-“Ti chiami sceccu, lu capisti?” Lu sceccu mischinu dissi di si, ma lu Signuri vosi pruvari ancora nautra vota e un jiornu lu mannau a chiamari e ci fici la solita dumanna: -“Comu ti chiami?” Lu sceccu pi la rrabbia chi si l’avia scurdatu n’autra vota, si misi a rragghiari forti forti.
Lu Signuri allura s’arrabbiau, ci acchiappau l’aricchi cu li manu e accuminciau a tirariccilli forti forti e nta lu mentri cci ricia: -“Ti chiami Sceccu, ti chiami Sceccu…” e accussì a furia di tirari,l’aricchi si ci allungaru.
Ma lu sceccu nasciu testa dura e lu so nomu ‘un si lu potti ‘nsignari mai. Puru a sti tempi, si quarcunu lu chiama a vuci forti “sceccu” iddu nun si vota, picchì si lu scurdau comu fu chiamatu di lu Patreternu.

(Vito Marino)

AUTORE.