A lu beddu Peppi Salernu
lu Nannu lassa un ricordu eternu:
è la sula gran vasata
di stan ‘ran carnevalata
e stabilisci e ppi sempri vali
ch’ogni annu, ppi ogni carnevali,
a Peppi un lassitu sia lassatu
e chi ppi sempri sia riurdatu.

A tutti chiddi chi nenti c’è lassatu
lu Nannu dici chi ‘un si l’ha scurdatu,
e a costu di parìri facci tosta
vi fa sapiri chi lu fici apposta:
siti l’urtimu chiovu di la naca
e chistu Nannu cca mancu vi caca

E vui, caru nutaru, // com’è chi vi chiamati?
Giacomo Bonagiuso // E allura rigistrati:
vi lassu lu duviri // d’amari stu paìsi
e soccu costa costa, // pirdennuci li spisi.

Signor nutaru, addunca, // la cira va a scuagghiari,
lu tempu già finiu, // va itimi a bruciari.
Ma siddu ora moru, // vogghiu turnari all’annu,
mi firmo e mi confermo // sugnu lu vostru nannu.

AUTORE.   Ass. I Love Legalità