A li circoli poi // chi sunnu di cultura
cu rispettu pallannu // ‘na cosa longa e dura
chi l’unica cultura // chi s’insignaru a fari
è criticare a tutti // è sfuttiri e ghiucari.

A tutti l’impiati // lassu tanti zuttati
a tutti li duttura // ‘na longa e dritta cura
a monaci e parrini // scriticchi e baldacchini
a jurici e avvocati // cartazzi straviati
lassu a li commercianti // sti vertuli vacanti
lassu a li sfacinnati //li ciciri caliati
a tutti li picciotti // lu chianu puru di notti
a tutti li buttani // un postu n’ta li chiani
a tutti li garrusi // li palli me pilusi
a tutti li curnuti // li palli me caruti
a sbirri e questurini // lassu li me tappini
a li Selinuntini // li cassonetti chini
a chiddi Triscinara // un pezzu di zabbara
a chiddi li la Parma // di fangu mezza canna
a tutta la Batìa // lassu tanta lurdìa
a li Beati Morti // li pali tutti torti
Lassu a lu Belvederi // li surci peri peri,
lassu a la via Tagliata // la fogna scartiddata
a chiddi di la chiazza // di carduna du’ mazza
mentre a li Scappuccini // carti di mercatini

A tutti chiddi amici // chi fannu lu tiatru
oppuri informazioni // o lu volontariatu
chi scrivinu li libbra // o fannu li giornali
pi stu paisi nostru // putiri migliorari

A cu travagghia soru // e ‘un si nni fa addunari
a cu crisci li figghi // senza falli sbagliari,
a chisti cittadini // chi su’ la maggioranza
ci lassu lu me cori // e tutta la me spranza.

A li niputi novi // di I Love legalità
Chi puru pi st’annata // m’accumpagnaru ccà
ci lassu ‘na bannera // e scarpi cu li tacchi
pi fari lu corteu // cu Italia e Ninu Bacchi

clicca qui per continuare..

AUTORE.   Ass. I Love Legalità