“Dunca, accurzamu, allura: // socch’è chi ci lassati?”
“Scrivissi tuttu a puntu, // e doppu m’abbruciati,
lu tistamentu è giustu // chi metti l’attenzioni
prima di tutti a chiddi // di l’amministrazioni.

A lu sinnacu Pompeu //chi finì lu decennatu
ci voghhiu diri sulu // d’un mettirisi di latu
di cunzari lu paisi // ci fici l’ingiunzioni
ora ch’a fattu bonu // lu vogghiu a la Regioni

A Giovannella Errante // chi sempri va ‘mpupata
un fasciu di carduna // pi fari la ‘nsalata;
e a Scaglione lassu, // nta la stessa manera,
un cani di bancata // ppi ogni cantunera

A Mimmo Signorello // lassu tanti zuttati
quantu sunnu li scaffi // chi sunnu ‘nta li strati.
A Di Carlu ci lassu // di lu trafficu la guerra
li vigili ‘mboscati // e li signali ‘n terra.

A Terracchiu ancora // ch’è lisciu e profumatu
lassu Belice Ambiente// ch’ è tuttu scartiddatu.
Si Cristaldi turnassi, // ch’è chiddu chi lu fici,
di certu lu sminchiassi, // a iddu e a li so amici.

A Giovanni Messina, // chi è a lu personali
lassu li contrattisti // ch’havi a stabilizzari
ma siddu a la Regioni // nun sentinu raggiuni
armamu lu burdellu // ‘nzemmula a li Furcuni.

A Vicenzu Cafisu // ci vogghiu addumannari:
li casi di la Triscina // l’ha’ fari sdirrupari?
A La Cascia ci lassu // li sordi pignurati
e a cu fic lu dannu i // ‘na pista di lignati.

A Ninunzzu Centunzi // ch’eni lu chiù picciottu
n’aceddu cu li pinni // e scarrica di bottu
A Filiciuzzu Erranti // chi lu sinnacu voli fari
la cira sta scuagghiannu // perciò t’ha spirrugghiari.

Passannu a lu cunsigghiu, // ni putemu priari;
chi si nni stannu ‘ennu // e ‘unn’hannu chiù a turnari
Papalla presidenti // or’ è democristianu;
lu sinnacu vo fari? // futtitilla ccu Turanu.

Dopu tanti schifìi // ‘n campagna elettorali
mancu persuri tempu // pi ghirisi a’ assittari
e tra lu dittu e fattu // cu ‘na dichiarazioni
si fa la maggioranza // di granni proporzioni

Pasquale Calamia // e Vanni Craparotta:
ma soccu c’ ha’ lassari? // un lemmi di ricotta.
A Peppi Rizzu poi // c’a latu si ci seri
‘nmeci di la ricotta // si ci lassa lu seri.

clicca qui per continuare..

AUTORE.   Ass. I Love Legalità