Cari niputi tutti // vicini e di luntanu
forsi v’addumannati // socc’haiu ‘nta li manu
mi dettiru ‘sta cosa // d’alta tecnologia
e misiru la cuffia // a la mugghieri mia.

Mi dissiri chi st’annu // m’haiu a modernizzari
e a lu mastru nutaru // n’ e-mail c’ha mannari
ma giustu giustu a mia // ch’un nni capisciu un cazzu
‘stu nnolitu mi dettiru //p’addivintari pazzu ?

Ma dopu misi e misi // chi vaiu digitannu
siccomu ‘unn’è minchia // lu vostru caru nannu
a via di smurritiari //tra siti e faccibuccu
‘sta mail ci la mannavi //puri si sugnu un cuccu.

Mastru nutaru, è prontu? // E allura accuminciamu:
basta, viremu anticchia, // socch’è chi ci lassamu
a li niputi nostri, // chi sunnu ‘nta lu chianu
di stu paisi anticu // dittu Castelvetranu?

E’veru, caru nannu! // illustri è sta città,
chiddu chi nun camina, // sapiti dunni sta?
è la facciularìa // di tanti so abitanti
chi spallanu darrera, // e ririnu davanti.

Lu càstelvetranisi, // è ‘n armalazzu stranu
né fa né lassa fari, // è cani d’urtulanu
e siddu a un paisanu //‘na cosa riga drittu
la ‘mmiria si lu mancia // e perdi lu pitittu”

clicca qui per continuare..

AUTORE.   Ass. I Love Legalità